Samarytanin - Wolontariat Caritas Diecezji Legnickiej - Zespół Szkół
Zespół Szkół
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

data powołania:
opiekun:
liczba członków: