Samarytanin - Wolontariat Caritas Diecezji Legnickiej - Gminne Gimnazjum Publiczne
Gminne Gimnazjum Publiczne
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

data powołania:
opiekun:
liczba członków: