Samarytanin - Wolontariat Caritas Diecezji Legnickiej - Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 2
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

data powołania:
opiekun:
liczba członków: