Samarytanin - Wolontariat Caritas Diecezji Legnickiej - Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

data powołania:
opiekun:
liczba członków: