Samarytanin - Wolontariat Caritas Diecezji Legnickiej - Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

data powołania:
opiekun:
liczba członków: