Szkoła Podstawowa
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas

Szkoła Podstawowa
data powołania: 27.04.2010 r. 
opiekun: mgr Elżbieta Wojtala 
liczba członków: 18