Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
Szkolne Koła Caritas - Szkolne Koła Caritas
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskichdata powołania: 2009-10-23
opiekun: mgr Grażyna Jarosiewicz
liczba członków: 6