Spotkanie opłatkowe wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas w Jeleniej Górze

Poza zwykłą nauką, czasem poświęconym na rozwój swoich pasji i zainteresowań, potrafią znaleźć czas, by wokół siebie dojrzeć drugiego człowieka; potrzebującego, cierpiącego, czy po prostu nieradzącego sobie z problemami. To wolontariusze Szkolonych Kół Caritas. Bardzo często po cichu, bez rozgłosu świadczą o tym, że to co naprawdę w życiu się liczy to dobroći miłość. Zwłaszcza ta bezinteresowna. Pytani o motywy swoich działań podają często najprostsze z możliwych uzasadnienia: „Bo tak się powinno, bo tak trzeba”, „bo tak postąpiłby każdy”, „bo nie mogę patrzeć spokojnie, jak kolega cierpi”, „bo tak chce Bóg”.

Do takiej właśnie bezinteresownej miłości bliźniego w duchu chrześcijańskim wychowują Szkolne Koła Caritas. Działają w bardzo wielu szkołach Jeleniej Góry i rejonu. To właśnie ich członkowie ze swoimi opiekunami spotkali się 21.01.2014 r. w parafii Świętych Erazma i Pankracego na spotkaniu opłatkowym. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy SK Caritas Gimnazjum nr 3 i ks. proboszcza Parafii Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze była również wzajemna integracja, wymiana doświadczeń w pracy charytatywnej oraz formacja wolontariuszy.

W spotkaniu uczestniczył ks. Artur Trela, dyrektor Centrum Wolontariatu Diecezji Legnickiej i opiekun Szkolnych Kół Caritas, oraz ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

Rozpoczęło się tradycyjnie od Ewangelii i dzielenia się opłatkiem. Tę część prowadził Gospodarz Parafii, ks. dziekan Bogdan Żygadło. Potem był czas na wzajemne poznanie, rozmowy i wspólne kolędowanie.

W spotkaniu brały udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średnie. Reprezentowane były następujące szkoły: SP 2, SP 6, SP 10, SP 11, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, ZSO i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Mimo, że rozpiętość wiekowa tej prawie 90 – osobowej grupy była bardzo duża, organizatorom udało się stworzyć naprawdę wspaniałą atmosferę. Śpiew kolęd, wspólny stół suto zastawiony pysznym ciastem, którym wolontariusze nawzajem się obdarowali i wreszcie multimedialny konkurs znajomości Ewangelii Dzieciństwa Jezusa wypełnił opłatkowy czas.

W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych szkół przedstawili swoją działalność. Była to okazja by podzielić się konkretnymi świadectwami praktykowania w codziennym życiu miłości miłosiernej i zainspirować innych do kolejnych działań. Bo taką działalnością trzeba się dzielić! Właśnie praktykowanie miłości miłosiernej, niesienie pomocy (materialnej, organizacyjnej i wsparcia duchowego) ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn spychanych na margines życia społecznego, stanowi podstawowy cel działania młodych wolontariuszy.

Wszyscy mieli jednak świadomość, że nie jest to licytacja, kto lepiej i więcej, bo w dobroczynności nie liczy się to, ile uczynimy, lecz to w jakich proporcjach są te uczynki do naszych możliwości. Bo tak naprawdę niewiele trzeba by być dobrym. Przekonaliśmy się o tym, słuchając wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych kół.

Uczniowie w szkołach pomagają innym uczniom, organizując pomoc w nauce, zbierają fundusze na leczenie i rehabilitacje chorych kolegów. Pieniądze na ten cel pochodzą z kiermaszy ciast, ozdób świątecznych czy loterii fantowych, a także apeli charytatywnych. Wolontariusze odwiedzają chorych w hospicjach, Domu Pogodnej Jesieni, ZOL Caritas, przygotowując programy słowno – muzyczne, upominki. Pamiętają o bezdomnych, niosąc im pomoc w postaci zebranych w szkole ubrań, środków czystości, pościeli. Włączają się w ogólnopolskie i diecezjalne akcje dobroczynne. W niektórych szkołach od kilku lat trwa „Adopcja na odległość”. Wolontariusze dbając o swój rozwój duchowy, biorą udział w życiu liturgicznym swoich parafii, przygotowując oprawę Eucharystii, nabożeństw. Niektórzy organizują międzyszkolne konkursy, rajdy i wycieczki, które również integrują środowisko wolontariuszy.

Całość spotkania podsumował ks. Artur Trela, po czym wręczone zostały dyplomy udziału w Międzyszkolnym Konkursie Znajomości Ewangelii Dzieciństwa Jezusa.

Serdeczne podziękowania należą się opiekunom SK Caritas: s. Katarzynie Kulak (SP 2), p. Elżbiecie Jędrosz (SP 6), p. Teresie Górze i p. Elżbiecie Wasiuk (SP 11), ks. Damianowi Ziembikiewiczowi (G 1), p. Barbarze Ludorowskiej (G 3), p. Małgorzacie Długosz (G 4), p. Annie Hamerze i ks. Pawłowi Lityńskiemu (ZSET), p. Piotrowi Koszelowi (ZST), p. Annie Jakubowskiej (ZSO i Mistrzostwa Sportowego), a w sposób szczególny p. Annie Pierunek i ks. Mateuszowi Kopani, którzy z Eucharystycznym Ruchem Młodych przygotowali oprawę muzyczną spotkania.

opr. Barbara Ludorowska
(SK Caritas Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze)

Zdjęcia ze spotkania