Noworoczne spotkanie osób niepełnosprawnych w Legnicy

W przeddzień zakończenia Starego 2013 Roku blisko 500 osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami i przyjaciółmi (m.in. z: Chojnowa, Legnicy, Lubina, Mściwojowa, Polkowic, Prochowic) zgromadziło się na dorocznym spotkaniu opłatkowym i balu w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.

Wydarzenie to rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski sprawowanej przez: ks. bpa Stefana Cichego, ks. bpa Marka Mendyka, ks. Dyrektora legnickiej Caritas Czesława Włodarczyka, ks. Prałata Bogdana Kaczorowskiego ze Ścinawy oraz przez kilku księży proboszczów legnickich parafii.

Po wspólnym dziękczynieniu Panu Bogu uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych pod opieką p. Ewy Wójcik oraz p. Danuty Ksiądzyny przedstawili świąteczny program artystyczny. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia i wspólnie kolędowali.

Po tej części - połączonej ze słodkim poczęstunkiem - rozpoczęła się wspaniała zabawa zakończona pokazem sztucznych ogni.

Tegoroczne spotkanie zostało przygotowane przez Caritas Diecezji Legnickiej, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu władz miasta oraz sponsorów i dobrodziejów.

Nieocenioną pomocą w organizacji i przebiegu spotkania - jak zawsze - okazali się wolontariusze z: Legnicy, Lubina i Ścinawy, którym za ciężką pracę, poświęcenie i okazaną radość serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia ze spotkania